Kawa z ks. Alim #28

Czy jestem oczarowana/y Bogiem?

Zapraszamy na, jak zwykle, poruszające w swojej prostocie słowa ks. Alego – przy kolejnej już kawie w świątecznym nastroju 🙂 🌷🌻🥀

***

Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek ich sam nie pokręci: bo Bóg jest prosty, bo miłość jest prosta, a ona jedyną drogą do Boga.

Chodzi o to, by swoją wolę skierować do Boga. To jest miłość.

Inne przykazania mają na celu usunąć to, co się sprzeciwia miłości. Rady ewangeliczne mają usunąć nie to, co się sprzeciwia miłości, ale to, co utrudnia akty miłości, świadczenie miłości.

Bóg szuka takich dusz, które dla Jego miłości gotowe są zrezygnować z własnej woli. To wszystko, aby mieć serce zupełnie wolne.

Gdy ktoś jest oczarowany Bogiem, to zdolny jest do tego, aby zrobić tę ofiarę.

Te rady więc nie są doskonałe same w sobie, ale otwierają nam drogę. Chodzi o to, żebyśmy mogli jak najpełniej z Nim się spotkać, Jego mieć, w Nim być: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).