Kto jest chrześcijaninem…

„Nawet jeżeli…”  Trudny ten tryb warunkowy…

ks. Aleksander Fedorowicz:

***

Kto jest chrześcijaninem, gdy mówię, że życie chrześcijańskie jest dziełem Boga i człowieka? Czy jest nim każdy człowiek ochrzczony, nawet jeżeli jest obojętny w stosunku do wiary, a w życiu nie kieruje się zasadami chrześcijańskimi? Oczywiście nie. Nawet jeżeli ktoś przyznaje się do wiary i jest tak zwanym człowiekiem praktykującym, ale lekceważy sobie prawo Boże, to jeszcze go nie nazwiemy chrześcijaninem w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj to słowo chcemy rozważyć. Bliższym chrześcijaństwa będzie ten człowiek, który nie zna Ewangelii, ale żyje zgodnie z zasadami w niej zawartymi, niż ten, który Ewangelię wyznaje, ale się nią w życiu nie kieruje.

Chrześcijaninem nazywa się ten, kto należy do Chrystusa. Mówi się zaś o kimś, że do Chrystusa należy nie tylko dlatego, iż ma wiarę Chrystusową, lecz także, ponieważ spełnia akty cnót w duchu Chrystusowym, jak świadczą o tym słowa św. Pawła w liście do Rzymian (8, 9): „Jeśli ktoś ducha Chrystusowego nie posiada, ten nie należy do Niego“. I jeszcze dlatego także, ponieważ za przykładem Chrystusa umiera grzechom według tego, co mówi list do Galatów (5, 24): „Którzy Chrystusowi są, ciało swoje ukrzyżowali wraz z grzechami i pożądliwością”.

Ewangelie nie znają jeszcze pojęcia chrześcijanina. Tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, nazywają uczniami Pańskimi. Św. Łukasz wyraźnie określa okoliczności, w których po raz pierwszy nazwano w Antiochii uczniów Chrystusowych chrześcijanami. Paweł i Barnaba „cały rok przebywali tam w Kościele nauczając mnóstwo wielkie, tak, że najpierw w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami’‘ (por. Dz 11, 26).  Można więc w nomenklaturze Pisma św. postawić znak równości między pojęciem chrześcijanin a uczeń Pański.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.