Kawa z Ks. Alim #11

Chwała i uwielbienie pochodzą z nieba. To „pieśni aniołów” i zastępów świętych śpiewane nieustannie przed tronem Bożym w wiecznym TERAZ. Powołaniem każdego z nas jest życie w uwielbieniu już tu na ziemi. Wołamy przecież w modlitwie pańskiej: „Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje!” Duch Święty uzdalnia nas do wniknięcia w tę Bożą rzeczywistość chwały i uwielbienia. W przededniu zesłania Ducha Św. wołajmy o Jego dary…

Ks. Aleksander Fedorowicz:

Jak długo nasz duch jest zamknięty w tym śmiertelnym ciele i jak długo jesteśmy skazani na świadectwo zmysłów, tak długo podobni jesteśmy człowiekowi głuchemu, którego otacza najpiękniejsza, najtkliwsza, a zarazem najwspanialsza i najpotężniejsza muzyka.

On wie o tym, może nawet widzi artystów grających. Może w wyobraźni stara się sobie utworzyć jakąś pieśń, ale jednak ta rzeczywistość, która go otacza, nie jest dla niego dostępna.

Przybliża się czas, kiedy otworzą się uszy nasze na pieśni aniołów, na niewysłowiony czar tej najtkliwszej, a zarazem najwspanialszej i najpotężniejszej muzyki chwały, muzyki wieczności. I przeniknie nas ona aż do najgłębszej treści, aż do najgłębszej istoty naszej.


Ulf Ekman: „Najwyższą formą uwielbienia, najwyższą formą życia, najwyższą formą życia chrześcijańskiego, całkowitym poddaniem się, ukrzyżowaniem ciała, zaparciem się samego siebie i miłością, jest wywyższanie i chwalenie żywego Boga. (…) Dzięki Duchowi Świętemu możemy być wyniesieni wysoko ponad naszą, często trudną, codzienność, a poprzez nasze uwielbienie możemy dołączyć do tych, którzy zawsze czcili i wielbili Boga, a którzy teraz stoją przed Jego tronem, oddając Mu wieczny hołd.”

P.S. Marzy nam się podobnie jak ks. Godnarskiemu…

Ks. Artur Godnarski, Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji: ”Oczami wiary widzę całe społeczności naszych parafii spontanicznie uwielbiające Boga na zgromadzeniach liturgicznych i poza nimi. To swoista wizja ‚wiosny Kościoła’, którą w proroczy sposób widział, i o której pisał św. Jan Paweł II”.

Więcej o uwielbieniu jako stylu życia należnemu Bogu można przeczytać w książce Ulfa Ekmana „Życie w uwielbieniu”. Książka zmieniła perspektywę widzenia niejednego chrześcijanina.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.