Krzyż i Msza św. to jest ta sama ofiara

Ksiądz Aleksander niewątpliwie wyprzedził swoje czasy – zarówno w nowatorskim podejściu do duszpasterstwa parafialnego, jak również w zrozumieniu, czym jest Eucharystia.

Ks. Wojciech Danielski wspominał, że ks. Ali, żegnając się z nim tuż przed swoją śmiercią, powiedział: „Wiesz, ja już teraz mogę być spokojny. Skoro już nie tylko w Konstytucji o Liturgii, gdzie przejaskrawienie mogłoby być zrozumiałe, ale nawet w Konstytucji o Kościele powiedziano, że dla Kościoła, w jego życiu najważniejsza jest Msza święta – to ja już mogę być spokojny. Mnie właśnie o to najbardziej chodziło, żeby tak to zostało zrozumiane i powiedziane”.

Winniśmy naszemu księdzu Alemu wysiłek próby zrozumienia, czym jest Msza św. Zapraszamy do lektury.

*

„Co to jest jest Msza św.?” – cd.

Doskonale wiecie, że Krzyż i Msza św. to jest ta sama ofiara w inny sposób złożona. I ten moment, kiedy Pan Jezus zawisnął na krzyżu, na drzewie między niebem a ziemią, to była ta chwila, kiedy wszystko, co w Nim było ludzkie, co było człowiecze, wszystko to całkowicie i bez reszty skierował, oddał w ofierze Ojcu swojemu Niebieskiemu. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, dla nas ogromnie ważna. Często zbyt wielką uwagę zwracamy na nasz udział, a za mało pamiętamy o tym, że właściwie wszystkiego dokonał Chrystus.

My włączamy się tylko w sposób tajemniczy, przez miłość Chrystusa, przez chrzest, przez jedność z Chrystusem, w to, co się między Nim a Ojcem dzieje. I to tak bardzo ściśle włączamy, że gdzieś się gubią granice między Chrystusem a Kościołem. Właśnie we Mszy św. najbardziej św. Paweł mówi: „żyję ja, już nie ja; żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20). Kiedy jesteśmy na Mszy św., kiedy wielbimy Boga, to przez nas wielbi Boga Chrystus, przez Chrystusa wielbimy Boga my, i wtedy dokonuje się tajemnica jedności Ciała Mistycznego Pana Jezusa, którego my wszyscy jesteśmy żywymi członkami, a On jego Głową i źródłem życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.