Msza św. jest przede wszystkim ofiarą Chrystusa.

***

„Co to jest jest Msza św.?” – cd.

Msza św. jest przede wszystkim ofiarą Chrystusa. Tej ofiary Chrystus dokonuje w chwili przeistoczenia. Zauważyliście, że kapłan odprawia Mszę św. w naszym imieniu, w imieniu zebranego Kościoła. I nie trzeba mówić, że w imieniu „zebranego” Kościoła, tylko po prostu – Kościoła. Kościół to jest właśnie zgromadzenie. Kapłan modli się więc w imieniu wszystkich obecnych, w liczbie mnogiej. A kiedy przychodzi chwila przeistoczenia, zaczyna przemawiać w imieniu Chrystusa. Chrystus się odzywa w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „To jest Ciało moje”, „To jest Krew moja” – to znaczy, że w tym momencie Kościół milknie, a odzywa się Chrystus.

Dlatego między przeistoczeniem a całym biegiem Mszy św. jest wielka różnica, to są rzeczy zupełnie innego rzędu.

To tak, jakby ktoś miał przepiękny diament czy perłę i oprawił go w bardzo kosztowną oprawę. Sens tej oprawy jest tylko dla tej perły. Perła tylko jest ważna.  

Tak samo jest ze Mszą św. Tym, co jest ofiarą Chrystusa, tym momentem jedynym – jest przeistoczenie, a Kościół przez wieki w swej miłości i mądrości stworzył ramy, w których ofiara Pana Jezusa się dokonuje.