Spuścizna literacka

Ksiądz Aleksander miał duszę poety i mistyka. Można się o tym przekonać, czytając jego konferencje, rozważania i listy. Tchną one poezją, metafizycznymi odniesieniami, a wszystko w relacji do jedynej Miłości. Jednakże zostawił po sobie niewiele wierszy i próbki prozy. Widocznie wypadały mu zawsze ważniejsze sprawy… Poniżej zamieściliśmy komentarz o twórczości literackiej ks. Alego, którego autorem jest ks. Jan Twardowski (w: „Rozważania i myśli”). Nikt lepiej by tego nie ujął niż ksiądz poeta…

Kiedyś Jerzy Zawieyski przypominał, że Ali pisze, ale nie lubi pokazywać. Może nie wszystko do nas dotarło. Tym łatwiej, to, co ocalało, zapamiętać.

Ks. Aleksander zastrzega się, że się nie zna na literaturze. W jednym ze swoich listów usprawiedliwia się, że nie wypowiada oceny poezji ogromnie wtedy popularnego Gałczyńskiego, chociaż jest o to proszony. Tłumaczy się, że nie umie ocenić, bo za mało czyta. W uwagach o modlitwie, filozoficznych artykułach, w listach do chorych, w całej znanej mi korespondencji nie cytuje pisarzy, nie wspomina literatury pięknej. Tymczasem nie oczytanie, ani nawet wrodzony talent literacki, ale wykształcenie humanistyczne, kultura życia wewnętrznego, pozwala mu posługiwać się darem słowa. Prostymi środkami osiąga wrażenie łatwości i walory artystyczne. Unika stylistycznych ozdobników.

Kiedy pisze „o czarnych warkoczach, opadających grzecznie po obu stronach twarzy piętnastoletniej autorki sztubackiego pamiętnika”, „o bardzo jasnej gwieździe na niebie, która wyglądała jak maleńki pożar”, ,,o ciemności, która już jest światłością” — posługuje się najprostszego rodzaju porównaniami, zestawiając jedynie pojęcia na podstawie ich podobieństwa przy użyciu łączących wyrazów.

Nie zna poetycznych słów, nie mówi o wielkich sprawach wielkimi słowami, dobiera słów potocznych, tylko nieraz tak delikatnie, jakby ostatnie z nich sprawdzał szeptem.

W zakładce o spuściźnie literackiej księdza Aleksandra postaramy się publikować wiersze i próbki prozy. Pragniemy odkryć przed Wami nieznane może szerzej oblicze kapłana poety i mistyka dotykającego istoty Boga i człowieka słowami, które poruszają nasze serce.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.