Istota jest w Wieczerniku

No cóż, przyznaję, że moja wiedza teologiczna na temat Eucharystii jest niewielka. Owszem, wiedziałam, że jest to pamiątka ofiary Chrystusa, prawdziwe Jego Ciało i Krew. Jednak nie uświadamiałam sobie, że ofiara Jezusa dokonała się w całej pełni już w Wieczerniku. S. Faustyna: „Zewnętrzna ceremonia śmierci” wypełniła się na Golgocie ale „istota jest w Wieczerniku”.

Ks. Aleksander Fedorowicz:

***
„Co to jest jest Msza św.?” – cd.

Msza św. jest ofiarą Pana Jezusa. To jest rzecz oczywiście najważniejsza. To jest ofiara (…) Boska, prawdziwa, widzialna, ustanowiona na Ostatniej Wieczerzy.

Kiedy Pan Jezus jeszcze żył tutaj, między nami na ziemi, spotkał się ze swoimi uczniami w Wieczerniku, w warunkach bardzo ludzkich, przy posiłku, przy wieczerzy, która miała charakter wieczerzy rytualnej, religijnej, a była pamiątką wyjścia Żydów z Egiptu. W czasie tej wieczerzy Pan Jezus dokonał przeistoczenia i od razu nawiązał bardzo ściśle do Ofiary Krzyża. To było w przeddzień Męki Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi: „Bierzcie… to jest Ciało moje, które za was jest wydane” (Łk 22, 19), to dla nas, którzy już znamy Krzyż, jest oczywiste, że Pan Jezus wtedy myśli o Męce, którą nazajutrz po tych słowach będzie przeżywał. „Bierzcie … kielich, Nowy Testament we Krwi mojej, która będzie za was wylana” (Łk 22, 20) – to znowu zbiega się Ostatnia Wieczerza z Męką Pana Jezusa w jakąś jedność. Widzimy Krew, która płynie z Ciała Pana Jezusa.

(…) Żeby sobie choć w przybliżeniu uprzytomnić, co to znaczy, że Pan Jezus składa ofiarę, trzeba nam sobie przypomnieć, że Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej Osobie. Bo krzyżów było dużo w tych czasach, kiedy Pan Jezus umierał na Krzyżu. Rzymianie potrafili setki, a nieraz tysiące ludzi powiesić na krzyżach, i ci ludzie konali tak samo, jak Pan Jezus konał na krzyżu w strasznej hańbie, w nędzy i w poniewierce okropnej. Krzyż był narzędziem do zabijania ludzi w sposób okrutny, praktykowany w tym czasie. Jeżeli Krzyż Pana Jezusa jest tym jedynym Krzyżem, tym Krzyżem, który stał się owocny dla wszystkich czasów i wszystkich wieków, a dla nas po dziś dzień jest źródłem całego naszego życia chrześcijańskiego, to dlatego że to jest Krzyż Syna Bożego.

Św. s. Faustyna:

+ Godzina święta. Czwartek. W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna, co się tam działo. Jednak najgłębiej przejęłam się chwilą, w której Jezus przed konsekracją wzniósł oczy w niebo i wszedł w tajemniczą rozmowę z Ojcem Swoim. Ten moment w wieczności dopiero poznamy należycie. Oczy Jego były jako dwa płomienie, twarz rozpromieniona, biała jak śnieg, cała postać majestatyczna, Jego dusza stęskniona, w chwili konsekracji odpoczęła miłość nasycona –  ofiara w całej pełni dokonana. Teraz tylko zewnętrzna ceremonia śmierci się wypełni, zewnętrzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku. Przez całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gorąco pragnę, aby świat cały poznał tę niezgłębioną tajemnicę. (Dz 684)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.