Kawa z ks. Alim #14

Czym jest wolność? Czy dobrze ją rozumiemy i używamy? Zapraszamy do refleksji z ks. Alim.

Ks. A. Fedorowicz „Odnowa liturgii i parafii”:

***

Polski naród w niewoli wykształcił w sobie szczególny kult wolności.

Wolność jednak sama w sobie mimo pozorów może się stać określeniem czysto negatywnym. A więc wolność to brak wszelkiego zewnętrznego czy wewnętrznego przymusu. To chcenie dla samego chcenia bez określonego kierunku.
Jedyną racją chcenia jest „ja“. Taką wolnością była wolność ludzi w chwili grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów. Taką wolnością wolny człowiek staje się niewolnikiem siebie, a to jest ciężka niewola.

Wolność chrześcijańska jest wolnością kierowaną przez miłość. Przez miłość Boga ponad wszystko i miłość bliźniego, która winna dorównać miłości siebie.

Miłość chrześcijańska wyzwala człowieka z egoizmu, egocentryzmu, wyzwala go od samego siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.