Kawa z ks. Alim #15

Ks. A. Fedorowicz, rekolekcje dla Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Laski 4 lutego 1949 r.

***

Kto raz ujrzał Boga i przeżył, naprawdę przeżył Bożą rzeczywistość, ten się nie zaspokoi, nie nasyci światem i będzie mówił jak św. Augustyn: „Niespokojne serce moje, póki nie spocznie w Bogu”.

Kto raz przeżył rzeczywistość Bożą całym poznaniem swoim, musi zniknąć w Bogu, wyniszczyć się, oddać wszystko, zatracić się, żeby tylko Bóg był pochwalony, Bóg niepojęty, milczący, ukryty, cichy, święty, potężny.

Ukryty w nas, a my w Nim.

On nasyceniem, zaspokojeniem naszym.

W umyśle nie możemy Boga zmieścić, ale możemy wyjść poza siebie i miłością sięgnąć w Jego istotę.

Ogarnąć Go nie możemy, ale kochać możemy Jego „nieogarnioność” już tu na ziemi.