Kawa z ks. Alim #19

Wielki Post to czas nawrócenia, odzyskania nowej perspektywy życia. To metanoja, przemiana myślenia! Nawrócenie prowadzi do Boga. Nie jest możliwe bez Jego łaski a urzeczywistnia się w miłości.

Dzisiaj Ks. Aleksander o rozumie i woli w procesie nawracania się. „Kiedy chcemy Boga, to wtedy Boga kochamy.” Kto potrafi niech pojmuje 😉

Zapraszamy.

***

ks. A. Fedorowicz
Konferencja dla sióstr

Każdy z nas ma dwie wspaniałe władze, które Pan Bóg nam, ludziom dał — rozum i wolę. Rozum pozwala wierzyć, wola kochać. Stworzenie nierozumne nie może wierzyć. Ani drzewo, ani zwierzę, ani ptak wierzyć nie może, bo nie ma czym wierzyć, nie ma możliwości poznania, myślenia, wierzenia. To rozum pozwala nam przyjąć za prawdę słowo objawione przez Boga, spotkać się z Bogiem. Oczywiście, dzieje się to wśród strasznych ciemności, bo nasz rozum ludzki jest bardzo niedoskonały. Czerpie on materiał do myślenia z rzeczy stworzonych; to, co człowiek widzi, z tego tworzy pojęcia ogólne, później te pojęcia układa sobie w zdania, kombinuje, myśli, ale materiał, z którego czerpie, to nasze życie ziemskie, cielesne, materialne. I dlatego myśl ludzka, kiedy dochodzi do momentu, że może powiedzieć: „Teraz widzę granice tego, co jest przemijalne, stworzone, skończone“ — staje bezradna i pozostaje jej tylko wiara. Samodzielnie dalej postąpić nie może. Wiedza kończy się tu, gdzie się kończy poznanie ludzkie. A dalej jest już tylko to, co Bóg w swoim miłosierdziu chciał nam objawić.
Wiara święta będąc światłem, jest równocześnie ciemnością właśnie dlatego, że przekracza to, co własnym rozumem, myślą ogarnąć nie możemy.
Wiara nas stawia wobec Boga. Jasno mówi, że Ten, który nas stworzył, jest najlepszym Ojcem. Bóg jest tak bliski, że to powinno być waszą największą radością, że Nieskończenie Wielki jest w was. W jaki sposób Bóg jest w was? Przez akt stwórczy i przez łaskę. Bóg, kiedy stwarza swe stworzenie, daje mu istnienie. Przecież nas by nie było, w jednej chwili w nicość byśmy się obrócili, gdyby nie to, że Bóg chce, byśmy byli gromadą ludzi tutaj zebranych. Ale Bóg, kiedy stwarza, kiedy nam daje nasze istnienie, na każdą chwilę, czyni to nie przez aniołów, nie przez jakieś narzędzia, tylko swoją wolą, swoją Istotą, bezpośrednio wyprowadza nas z nicości. Więc jeżeli tu jesteśmy, to Bóg jest tym, który nam daje tu w tej chwili być. Dlatego tym, co nam jest najbliższe, jest właśnie Bóg, którego jednocześnie pojąć ani ogarnąć ani zrozumieć nie możemy. W ten sposób Bóg jest obecny we wszelkim stworzeniu.

Jest druga jeszcze władza w człowieku: wola, zdolność chcenia. Znowu — ani zwierzę, ani drzewo, ani kwiat nie może czegoś chcieć świadomie i w wolny sposób. Tylko my, ludzie możemy chcieć. A chcieć, to znaczy kochać, skłaniać się ku jakiemuś dobru. Kiedy chcemy Boga, to wtedy Boga kochamy. To jest druga władza, która nas łączy z Bogiem. O ile rozum jest ograniczony i podprowadza nas tylko do Światłości Nieskończonej, zostawiając w ciemności największego światła, o tyle woła łatwo i swobodnie przemierza nieskończoność i dosięga Pana Boga prostym aktem miłości. Rozum, kiedy chce coś poznać, to stara się to w sobie zamknąć. Boga zamknąć w sobie nie można. Miłość inaczej, nie usiłuje w sobie czegoś zamykać, lecz przeciwnie, wychodzi ku temu, co kocha, wybiega aktem woli ku temu dobru, które jest poza nią. I dlatego miłość jest szczęśliwsza od wiedzy tutaj na ziemi, bo sięga Boga samego. Jeżeli siostra mówi: „Boże, kocham Ciebie” i to nie są tylko słowa, lecz rzeczywisty akt woli, to wtedy siostra bezpośrednio dotyka Boga. Kiedy siostra np. rano wstaje, jest zmęczona, idzie do dzieci, pomaga im, czy też w nocy do nich wstaje i powie w ten sposób: „Boże, dla Ciebie to robię“ — to siostra trafia w samą Istotę Boga, tego Boga, którego siostra nie może ogarnąć myślą w żaden sposób. Miłość tutaj na ziemi jest już tą samą miłością, którą będziemy mieli w niebie. Teraz wśród ciemności, tam w pełnym blasku, w pełnym świetle, bo tam już nasz rozum nie będzie poznawał przy pomocy ziemskich pojęć, ale oglądać będzie Boga w Jego własnym świetle.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.