Kawa z Ks. Alim #9

Czy dajesz się zaskoczyć…? Czy stajesz olśniony…?

Ks. A. Fedorowicz:

Natura obciążona śmiertelnym, zmysłowym ciałem zostaje zaskoczona bliskością i rzeczywistością świata nadprzyrodzonego i nieba.

Pośrodku codziennych zajęć, pośrodku jednostajności i szarości codziennego trudu życia stajemy olśnieni

blaskiem zmartwychwstania, światłością nieba.