…żeby Kościół czynić Chrystusem.

***

„Co to jest jest Msza św.?” – cd.

Msza św. jest także ofiarą Kościoła. I to jest rzecz zupełnie zrozumiała, dlatego że Kościół i Chrystus to jedno. Na to jest ustanowiony Najświętszy Sakrament i Msza św., żeby Kościół czynić Chrystusem, żeby przez Komunię św. i przez ofiarę Pana Jezusa tworzyć Kościół. Msza św. jest źródłem życia Kościoła, Komunia św. jest źródłem życia Kościoła i równocześnie jest jego najdoskonalszym wyrazem.

Zawsze mocno podkreślano w Kościele, że musi być przebaczenie, musi być zgoda. Dlatego zawsze się podkreślało pocałunek pokoju przed Komunią św. Dlaczego to było potrzebne? Właśnie dlatego, że Komunia św. jest znakiem jedności między nami wszystkimi. Możemy mieć jakieś trudności w stosunku do siebie, jakieś nieraz przykrości, jakąś urazę, ale to wszystko w chwili, kiedy przychodzi Komunia św., musi stopnieć, zniknąć. Nie w tym znaczeniu, żebym nie czuł, że mi ktoś zrobił przykrość czy krzywdę, ja to czuć będę, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym ja idąc do Komunii, był pełen dobrej woli i otwarty.


Komunia św. to sytuacja, postawa ludzi otwartych, ludzi z otwartymi ramionami na przyjęcie Boga i na przyjęcie każdego drugiego człowieka, który się ze mną w Komunii św. łączy i w ogóle każdego człowieka.


Bo przecież wy jesteście Kościołem. Jesteście cząstką Kościoła. Ale Kościoła nie można dzielić na części. Każda część Kościoła jest Kościołem. Każda parafia jest Kościołem, każdy dom zakonny jest Kościołem.

Kościół się rodzi z tej Mszy św.

I teraz Kościół w czasie tej Mszy św., która mu daje istnienie, daje mu życie. Kościół składa Bogu w darze swoją ofiarę.